Bizneset

Posted on by

Subjektet e regjistruara në Zyrën e Punës Shkodër me shifrën më të lartë, kjo për vitin 2018, i përkasin kategorisë së:

  • Tregtisë me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motocikletave – 1215 subjekte;
  • Industria Përpunuese – 409 subjekte;
  • Akomodimi dhe shërbimi ushqimor – 573 subjekte;