Praktike në Biznes

Posted on by

Praktika profesionale në biznes zhvillohet për kurse të veçanta; në varësi të marrëveshjeve të bashkëpunimit të arritura me bizneset. Mbi bazën e kësaj marrëveshjeje konfigurohet dhe programi specific mësimor.

Këto marrëveshje bashkëpunimi kryen kryesisht me biznese që kanë nevojë për personel si dakortësi midis palëve.