Kurse me Bashkëpunim

Posted on by

– Punime artizanale
Qilima
Kurrikul në nivel qendre 200 orë – 1 nivel.
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Punime tekstile
Kurrikul në nivel qendre 220 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Gdhendes Druri
Kurrikul në nivel qendre 250 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Mobilier
Kurrikul në nivel qendre – 280 orë – 1 nivel
Teoria dhe praktika e këtij kursi zhvillohen në ambietet e Shkollës Pyjore. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Qendistar
Kurrikula në nivel kombëtar dhe Kurrikul në nivel qendre – 180 orë – 1 nivel
(Hartohen në përputhje me specialistin e profilit përkatës; sipas kërkesave të kohës; qoftë të bizneseve apo të interesuarve);
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Punime kashte
Kurrikul në nivel qendre – 230 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Person që shet sipas porosive të marra në telefon
Kurrikul në nivel qendre – 200 orë -1 nivel
Teoria dhe praktika e këtij kursi zhvillohen në ambientet e biznesit.
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Rrobaqepësi industrial
Kurrikul në nivel qendre – 250 orë – 1 nivel
Teoria dhe praktika e këtij kursi zhvillohen në ambientet e biznesit.
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Qepje faqe këpucë
Kurrikul në nivel qendre – 220 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Mekanik automjetesh
Kurrikul në nivel qendre – 250 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë shkollës industriale dhe biznes.
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Saldator
Kurrikul në nivel qendre – 150 ore – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Asistent i kujdesit shëndetësor
120 ore / te dyja
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Sipërmarrës
Kurrikul në nivel qendre – 56 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Kamarier
Kurrikul në nivel kombëtar – 150 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Banakier
Kurrikul në nivel kombëtar – 130 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Kuzhinier
Kurrikul në nivel kombëtar – 350 orë – 1 nivel
Teoria dhe praktika e këtij kursi zhvillohen në ambietet e shkollës teknologjike.
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Pasticier
Kurrikul në nivel qendre – 100 orë – 1 nivel
Teoria dhe praktika e këtij kursi zhvillohen në ambietet e shkollës teknologjike.
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Tapicier
Kurrikul në nivel qendre – 250 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Kopshtar
Kurrikul në nivel qendre – 200 orë – 1 nivel
Teoria dhe praktika e këtij kursi zhvillohen në ambietet e shkollës pyjore.
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Suvatues
Kurrikul në nivel kombëtar – 245 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Bojaxhi – llamarinist automjetesh
Kurrikul në nivel kombëtar – 420 orë – 1 nivel
Teoria zhvillohet në qendër; ndërsa praktika pranë biznesit. Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë