Kurse Joprofesionale

Posted on by

– Kompjuter
1 nivel 67orë
Kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për këtë kurs; me çertifikatë të njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë

– Gjuhë e huaj angleze
Kurrikul në nivel qendre
4 nivele – 66/66 / 68 / 68 orë
Në fund të nivelit të 3 dhe nivelit të 4; kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për atë nivel. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

– Gjuhë e huaj italiane
Kurrikul në nivel qendre
4 nivele – 66/66 / 68 / 68 orë.
Në fund të nivelit të 3 dhe nivelit të 4; kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për atë nivel. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

– Gjuhë e huaj gjermane
Kurrikul në nivel qendre
3 nivele – 66/66 / 68 orë.
Në fund të nivelit të 3 dhe nivelit të 4; kursanti çertifikohet për aftësitë dhe kompetencat e marra për atë nivel. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.