Kurse Profesionale

Posted on by

Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike.
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.

Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik.
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.

Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Riparime elektroshtëpiake
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore  (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalues dhe riparues të paneleve diellore
Kurrikulë në nivel qëndre.
200 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.  Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalues dhe riparues të sistemeve fotovoltaike
Kurrikulë në nivel kombëtar.
240 orë mësimore  (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalues e riparues të sistemeve ngrohëse – ftohëse
Kurrikulë në nivel kombëtar.
100 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Rrobaqepësi
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Recepsion
Kurrikulë në nivel kombëtar.
130 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Sekretari
Kurrikulë në nivel kombëtar.
200 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit  kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Parukeri
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit  kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.

(Në kuadër të këtij kursi pofesional; kursantët kryen shërbime pranë institucioneve të shërbimit si Shtëpia e Fëmijës Shkollor; Shtëpia e të moshuarve etj)


Manikyr – pedikyr
Kurrikulë në nivel qëndre.
200 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Mekanik për makinë qepëse
Kurrikulë në nivel qendre.
320 orë mësimore  (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Berber
Kurrikulë në nivel qendre.
200 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Në kuadër të këtij kursi pofesional; kursantët kryen shërbime pranë institucioneve të shërbimit si Shtëpia e Fëmijës Shkollor; Shtëpia e të moshuarve etj)

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.

Kuzhinë
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës ; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to. Për të gjitha kurset profesionale duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim  dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar.

Në fund të kursit kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e fituara. Çertifikata njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.