Kurse Profesionale

Posted on by

Hidraulik
Kurrikulë në nivel kombëtar.
380 orë mësimore – të ndara në tre niveli 130 / 120 / 130 orë (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.

Në fund të çdo niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra për atë nivel. Secila prej çertifikatave njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Për të gjitha kurset profesionale në të cilat implementohet kurrikula e ndarë në module; duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim / vlerësim për secilin nga modulet; dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Elektriçist / Instalues dhe riparues i rrjetit elektrik
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore të ndara në tre nivele 120 / 120 / 120 orë (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të çdo niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra për atë nivel. Secila prej çertifikatave njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Për të gjitha kurset profesionale në të cilat implementohet kurrikula e ndarë në module; duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim / vlerësimi për secilin nga modulet; dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Riparues të pajisjeve elektroshtëpiake
Kurrikulë në nivel kombëtar.
310 orë mësimore të ndara në 3 nivele 130 / 120 / 60 orë. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të çdo niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra për atë nivel. Secila prej çertifikatave njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.
Për të gjitha kurset profesionale në të cilat implementohet kurrikula e ndarë në module; duhet që kursanti/ja të kalojë çdo provim / vlerësimi për secilin nga modulet; dhe vetëm atëherë mund të futet në provimin përfundimtar
Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalues dhe riparues të paneleve diellore
Kurrikulë në nivel kombëtar.
200 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Secila prej çertifikatave njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalues dhe riparues të sistemeve fotovoltaike
Kurrikulë në nivel kombëtar.
240 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Secila prej çertifikatave njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.
Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Instalues e riparues të sistemeve ngrohëse – ftohëse
Kurrikulë në nivel kombëtar.
100 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Rrobaqepësi
Kurrikulë në nivel kombëtar.
360 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.
Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Recepsion
Kurrikulë në nivel kombëtar.
130 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Sekretari
Kurrikulë në nivel kombëtar.
200 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.
Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Parukeri
Kurrikulë në nivel kombëtar.
305 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.
Në kuadër të këtij kursi pofesional; kursantët kryen shërbime pranë institucioneve të shërbimit si Shtëpia e Fëmijës Shkollor; Shtëpia e të moshuarve etj)


Manikyr – pedikyr
Kurrikulë në nivel kombëtar.
200 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë..

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Mekanik për makinë qepëse
Kurrikulë në nivel qendre.
320 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Secila prej çertifikatave njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.


Berber
Kurrikulë në nivel qendre.
200 orë mësimore – 1 nivel. (raporti i teorisë me praktikën është 30% teori dhe 70% praktikë).

Kursi zhvillohet në ambientet e qendrës; orët teorike dhe praktike. Praktika mund të zhvillohen edhe pranë bizneseve përkatëse në bazë të marrëveshjeve paraprake me to.
Në fund të niveli kursantët çertifikohen për aftësitë dhe kompetencat e marra përmes provimit përfundimtar. Çertifikatë e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.
Në kuadër të këtij kursi pofesional; kursantët kryen shërbime pranë institucioneve të shërbimit si Shtëpia e Fëmijës Shkollor; Shtëpia e të moshuarve etj)

Kursi ofrohet falas – për punëkërkuesit e papunë të regjistruar pranë Zyrës së Punës.