Bashkëpunimi Ndërbashkiak

Posted on by

Programi i përbashkët i shkëmbimit ndërbashkiak mes Bashkisë së Korçës, Shkodrës, Pukës dhe Lezhës, si dhe institucioneve në nivel lokal si Shërbimi Kombëtar i Punësimit, Shërbimi Social, Qendrat Publike të AFP-së zhvilluar nga Rrjeti i Qendrave për Zhvillim Komunitat “Sot për të Ardhmen” në kuadër të projektit SEED. Synimi i këtij programi shkëmbimi ishte shkëmbimi i praktikave më të mira mbi punësueshmërinë dhe dhe shkëmbimin e AFP-së për praktikat në tregun e punës, kjo edhe nëpërmjet Platformës së Punës tregu