Shkolla Profesionale Publike

Posted on by

Shkolla “Arben Broci”
Drejtimet dhe profilet

 • Elektronikë
 • Mekanikë
 • Shërbime mjete transporti
 • Ndërtim
 • Instalues i sistemeve termohidraulike
 • Teknologji informacioni dhe komunikimi TIK

Shkolla Teknike Pyjore “Kole Margjini”
Drejtimet dhe profilet

 • Drejtim pyje
 • Silvikulturë
 • Shfrytëzim pyjor
 • Florikulturë
 • Mbrojtje mjedisi
 • Drejtim përpunim druri
 • Mobileri tapiceri
 • Prodhime gjysëm të gatshme
 • Prodhime artistike druri

Shkolla Teknologjike “Hamdi Bushati”
Drejtimet dhe profilet

 • Hoteleri-Turizëm
 • Konfeksione
 • Ekonomi-Biznesi

Shkolla “Kolë Idromeno”
Drejtimet dhe profilet

 • Teknik ndërtimi
 • Teknik hidraulik / ventilues