Vende Pune

Posted on by

Vënde të Lira të shpallura (subjekti & pozicioni i punës)

Informacioni i mëposhtëm është marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit Shkodër.

N.R. Profesioni Vepr. ek. Pa Plotesuar Dt Mbarim Njoftimi
1 3335.01 – Operator turistik N-7912 – Aktivitete të operatorëve turistikë 20 30/05/2019
2 9334.02 – Punëtor për sistemim dhe paketim malli për transport G-4673 – Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare 2 31/03/2019
3 9312.06 – Punëtor krahu ndërtimi F-4211 – Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave 1 22/03/2019
4 8212.01 – Montues i pajisjeve elektrike C-2229 – Prodhimi i produkteve të tjera plastike 1 27/03/2019
5 5244.01 – Person që shet sipas porosive të marra me telefon N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 2 25/03/2019
6 5132.05 – Sanitar C-1520 – Prodhimi i këpucëve 1 30/04/2019
7 7521.02 – Punëtor përpunues druri C-1629 – Prodhimi i produkteve të tjera prej druri; prodhimin e artikujve prej xunkthi, shporte dhe 3 30/04/2019
8 7533.14 – Qepës tekstilesh C-1399 – Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t 5 30/04/2019
9 4121.01 – Magazinier C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 2 25/03/2019
10 3122.13 – Përgjegjës sektori në prodhim C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 1 30/04/2019
11 7531.11 – Rrobaqepës C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 5 30/04/2019
12 4199.03 – Nëpunës të tjerë zyre O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 8 30/04/2019
13 7533.12 – Qepës lëkurash C-1520 – Prodhimi i këpucëve 7 30/04/2019
14 5181.01 – Kamarier I-5630 – Aktivitete të shërbimit të pijeve 1 6/4/2019
15 8160.54 – Punëtor i prodhimit të ëmbëlsirave me makineri G-4636 – Tregtia me shumicë e sheqerit dhe çokollatës dhe ëmbëlsirave 1 6/4/2019
16 3335.01 – Operator turistik N-7912 – Aktivitete të operatorëve turistikë 2 28/03/2019
17 7521.02 – Punëtor përpunues druri C-1629 – Prodhimi i produkteve të tjera prej druri; prodhimin e artikujve prej xunkthi, shporte dhe 5 31/03/2019
18 7531.10 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 30 25/04/2019
19 5221.03 – Shitës në dyqan G-4642 – Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve 1 29/03/2019
20 3311.02 – Agjent shitjeje G-4617 – Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimorë, pijeve dhe duhanit 3 5/4/2019
21 3119.20 – Teknik prodhimi C-1520 – Prodhimi i këpucëve 1 29/03/2019
22 8156.11 – Specialist i konvejerëve te prodhimit te këpucëve C-1520 – Prodhimi i këpucëve 2 29/03/2019
23 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 30/04/2019
24 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 30/04/2019
25 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 30/04/2019
26 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 30/04/2019
27 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 3 30/04/2019
28 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 30/04/2019
29 2320.01 – Instruktorë të formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 30/04/2019
30 2343.02 – Edukatorë në kopshte P-8510 – Arsimi para shkollor 1 29/03/2019
31 7531.11 – Rrobaqepës C-1413 – Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme 1 29/03/2019
32 7531.10 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 15 7/4/2019
33 7531.10 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 25 8/4/2019
34 2512.01 – Informatikan J-6110 – Aktivitete të telekomun ikacioneve (wired) 2 29/03/2019
35 7531.11 – Rrobaqepës C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 10 28/03/2019
36 2631.13 – Ekonomist O-8422 – Aktivitete të mbrojtjes 1 29/03/2019
37 4112.05 – Nëpunës krediti K-6492 – Aktivitete të tjera garantimit te kredise 3 28/03/2019
38 7531.11 – Rrobaqepës C-1413 – Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme 9 31/03/2019
39 7531.10 – Qepës të brendshme grash dhe burrash 7531.10 – Qepës të brendshme grash dhe burrash 30 23/03/2019
40 7531.16 – Rrobaqepës veshjesh C-1399 – Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t 10 31/03/2019
41 7533.12 – Qepës lëkurash C-1520 – Prodhimi i këpucëve 9 29/03/2019
42 8153.01 – Punëtor të makinave qepëse C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 19 31/03/2019
43 7511.03 – Fletues peshku C-1020 – Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve 9 31/03/2019
44 7533.12 – Qepës lëkurash C-1520 – Prodhimi i këpucëve 12 29/03/2019
45 7533.12 – Qepës lëkurash C-1520 – Prodhimi i këpucëve 20 29/03/2019
46 5244.01 – Person që shet sipas porosive të marra me telefon N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 8 28/03/2019
47 2142.02 – Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë D-3513 – Shpërndarja e energjisë elektrike 5 31/03/2019
48 5244.01 – Person që shet sipas porosive të marra me telefon N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 24 31/03/2019
49 7531.11 – Rrobaqepës C-1413 – Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme 11 31/03/2019
50 7531.10 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 20 31/03/2019
51 5244.01 – Person që shet sipas porosive të marra me telefon N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 10 31/03/2019
52 8156.11 – Specialist i konvejerëve te prodhimit te këpucëve C-1520 – Prodhimi i këpucëve 19 31/03/2019
53 2611.04 – Jurist për administratë publike P-8532 – Arsim i mesëm teknik dhe profesional 1 29/03/2019