Vende Pune

Posted on by

Vënde të Lira të shpallura (subjekti & pozicioni i punës)

Informacioni i mëposhtëm është marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit Shkodër.

 

Nr. Profesioni Vepr. ek. Sasia Dt mbarim njoftimi
1 7231.13 – Mekanik servisi N-7739 – Dhënien me qira dhe hua të makinerive dhe pajisjeve të tjera dhe mallrave të prekshëm të papërfshira 1 29/02/2020
2 4226.08 – Recepsionist N-7739 – Dhënien me qira dhe hua të makinerive dhe pajisjeve të tjera dhe mallrave të prekshëm të papërfshira 3 06/03/2020
3 2142.07 – Inxhinier ndërtesash M-7112 – Aktivitete inxhinjerike dhe konsulenca teknike të lidhura me to 1 20/02/2020
4 4419.04 – Operator të shërbimit ndaj klientit me telefon në call centre N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 12 06/04/2020
5 2320.01 – Instruktorë në ofruesit e formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 17/02/2020
6 2320.01 – Instruktorë në ofruesit e formimit profesional O-8411 – Aktivitete të administratës së përgjithshme publike 1 17/02/2020
7 7533.12 – Qepës lëkurash C-1520 – Prodhimi i këpucëve 10 29/02/2020
8 4221.02 – Telefonist N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 3 20/02/2020
9 3412.01 – Kujdestar në qendrën e përkujdesit social Q-8790 – Aktivitete të qendrave të tjera kujdesit p.k.t. 4 28/02/2020
10 7531.08 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 8 12/03/2020
11 5221.02 – Shitës G-4639 – Tregtia me shumicë jo e specializuar e artikujve ushqimorë, pije dhe duhan 3 20/02/2020
12 7533.12 – Qepës lëkurash C-1520 – Prodhimi i këpucëve 15 28/02/2020
13 7533.14 – Qepës tekstilesh C-1330 – Proçeset përfundimtare të përpunimit të tekstileve 3 28/02/2020
14 3335.01 – Operator turistik, N-7912 – Aktivitete të operatorëve turistikë 3 28/02/2020
15 5221.05 – Shitës në dyqan G-4711 – Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar me mbizotërim ushqimor, pije dhe duhan 1 14/02/2020
16 7531.08 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 20 06/03/2020
17 7531.08 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 4 28/02/2020
18 4221.02 – Telefonist N-8220 – Aktivitete të qendrave telefonike (call center) 20 20/03/2020
19 5221.05 – Shitës në dyqan G-4633 – Tregtia me shumicë e produkteve bulmetore, vezëve, dhe vajit të gatimit dhe yndyrnave 5 25/02/2020
20 7531.08 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 8 28/02/2020
21 7531.09 – Rrobaqepës C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 3 28/02/2020
22 5221.05 – Shitës në dyqan G-4711 – Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar me mbizotërim ushqimor, pije dhe duhan 9 28/02/2020
23 7531.08 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 20 28/02/2020
24 7533.14 – Qepës tekstilesh C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 2 20/02/2020
25 4321.01 – Magazinier C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 5 10/3/2020
26 7531.08 – Qepës të brendshme grash dhe burrash C-1414 – Konfeksionimi i veshjeve të brendshme 20 30/03/202
27 5230.07 – Arkëtar zyre J-6110 – Aktivitete të telekomun ikacioneve (wired) 1 4/3/2020
28 5230.07 – Arkëtar zyre J-6110 – Aktivitete të telekomun ikacioneve (wired) 1 4/3/2020